неділя, 20 лютого 2011 р.

Урок із зарубіжної літератури в 5 класі по Д.Р.Кіплінгу "Мауглі"

Комп’ютер відкриває нові можливості для творчого розвитку як учнів, так і вчителів, дозволяє звільнитися від одноманітності традиційного курсу навчання, розробити нові ідеї та розв’язати більш цікаві та складні проблеми. Комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації з допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учня до навчання. Новизна роботи з комп'ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за ступенем складності. Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання — відсутності успіху. Працюючи на комп’ютері учень має можливість довести до кінця виконання завдання. Використання комп’ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним. На такому уроці відбувається індивідуалізація навчання, розви­вається пізнавальна діяльність учнів, а саме: інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам’ять, мова, уява, інтерес до навчання. Це урок, на якому з’являються нові можливості для розвитку гармонійної індивідуальності, здібної до колективної співпраці і до життя.
Працюючи в середніх класах, я зрозуміла значення застосування мультимедійних технологій у вивченні зарубіжної літератури. Так, у дітей середньої шкільної ланки (5-6 класи) відповідно до їхніх психолого-вікових особливостей ефективність засвоєння навчального матеріалу певною мірою залежить від візуалізації отримуваної інформації. П’яти-шестикласникам більше подобається розглядати ілюстрації, ніж читати сам текст. До того ж, концентрування уваги на окремому предметі чи явищі — нестійке і швидкоплинне. А це означає, що навчальні мультимедійні програми для учнів цієї вікової категорії варто будувати на основі візуальної інформації (добір ілюстрацій, використання кіно- та відеофрагментів, застосування анімації) у поєднанні з текстом художніх творів.
Наприклад, для п’ятикласників мультимедійні засоби “оживили” текст німецької народної казки “Пані Метелиця” та казки Г.К.Андерсена “Снігова Королева”. Окрім виразного читання твору вчителем і учнями з екрана та підручника, завдяки ілюстраціям здійснювалася спроба формування абстрактного образу доброї падчірки, що зустрічається у казках народів світу. Робота з дібраними до уроку ілюстраціями передбачала створення учнями власного, самобутнього образу, що і підтвердилося в намальованих дітьми ілюстраціях до казки.
На підсумковому уроці-вікторині за твором “ Мауглі ” Д. Р. Кіплінга були ефективно використані ілюстрації з Інтернету і художника А. Винокурова, мультиплікаційні фільми (режисери У. Дісней та Р. Давидов), текстові та мультимедійні слайди. За відведений навчальний час учні не тільки узагальнили прочитане за допомогою різних видів вікторин, зробили характеристику героїв (в тому числі і порівняльну), а й училися зіставляти твір із його екранною інтерпретацією. “Літературна вікторина” передбачала перевірку якості засвоєння учнями художнього твору, сприяла розвитку логічного мислення і зв’язного мовлення. Добір запитань вікторини спрямований на розвиток уміння учнів давати різні за ступенем складності відповіді — від простої (обирання правильного варіанта із запропонованих) до розгорнутої. Вміння працювати із текстом, орієнтуватися у прочитаному виявляла вікторина “Знайди у тексті”: подивившись на ілюстрацію до твору, діти знаходили та виразно зачитували відповідну цитату з тексту і як результат проведеної роботи — висока якість у засвоєнні теми.
Звичайно, використання інформаційних технологій не розв’яже всіх питань як в освіті, так і в повсякденному житті. Але вони в змозі допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку, а також забезпечити молоде покоління знаннями, уміннями та навичками, і, найголовніше, навчити їх вчитися, виживати в цьому інформаційному світі, світі швидких змін…
Я пропоную переглянути розгорнутий конспект відкритого уроку, який я провела у 5 класі по темі "Мауглі" (З слайдовою презентацією та фотографіями). 


Тема уроку: Джозеф Редьярд Кіплінг. „Мауглі”. Головні персонажі казки та їх характеристика. Закони джунглів та світ людей.
Мета уроку: розкрити основний зміст оповідання „Брати Мауглі”,
                       вчити висловлювати своє ставлення до твору та героїв,
                       розвивати вміння виділяти в тексті ключові фрази,
                       розвивати навички усних відповідей на запитання за змістом прочитаного, творчу уяву,
                       виховувати сміливість, чесність, щирість, кмітливість, самовідданість, вміння застосовувати знання в неочікуваних ситуаціях.
Тип уроку:  засвоєння нових знань і вироблення на їх основі вмінь і навичок.
Обладнання: ілюстрації, малюнки звірів, портрет Джозефа Редьярда Кіплінга, мультимедійна презентація, дитяча публікація, тестові завдання.
Урок проводиться в комп’ютерному класі.
ХІД УРОКУ
 І. Організація класу до уроку.
 ІІ. Експрес-опитування.
 1. Що ми вивчаємо на уроках зарубіжної літератури? (Твори, закордонних держав, які дарують велику втіху різним поколінням читачів.) 
 2.  Ці твори ми читаємо в перекладі чи оригіналі? (В перекладі.)
 1. Як називався перший розділ нашого підручника? (Перлини народної мудрості. Фольклор.)
 2. Що ж таке фольклор? (Фольклор – це усна народна творчість.)
 3. Назвіть твори, які відносяться до фольклору. (Прислів’я, приказки, пісні, загадки, скоромовки, перекази, казки, міфи, легенди, забавлянки, билини, балади.)
 4. Дайте визначення приказки і прислів’я. (Прислів’я – це стислий влучний народний вислів повчального змісту, побудований як завершене судження. Приказка – це образний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу і побудований як незакінчена думка, що містить натяк на висновок.).
 5. Дайте визначення казки? (Казка – це невелике оповідання про неймовірну, але повчальну історію, в якій діють дива, фантастика, вигадка.)
 6. Назвіть основні типи казок. (Чарівні або фантастичні, про тварин, соціально-побутові.)
 7. На які дві великі групи поділяються казки? (Народні та літературні.)
 8. Чим відрізняється літературна казка від народної? (В народній автор – народ, а літературна казка має конкретного автора, в народну казку можна вносити зміни,  а в літературну – ні, літературні казки можуть мати віршовану форму… )
 9. Назвіть народні казки, які ми вивчали і ті, які ви читали самостійно. (Німецька народна казка „Пані Метелиця”, російська народна казка „Василина Прекрасна”, арабська народна казка „Синдбад мореплавець”.)
 10. Назвіть літературні казки і їх автора, що ми вивчали. (О.С.Пушкін поема „Руслан і Людмила”, Шарль Перро „Попелюшка, або Соболевий черевичок”, Г.К.Андерсен „Снігова Королева”, С.Я Маршак „Дванадцять місяців” і почали читати „Мауглі” Джозефа Редьярда Кіплінга.)
 ІІІ. Перевірка домашнього завдання.
1. Вчитель. На минулому уроці ми коротко ознайомились з життєвим і творчим шляхом письменника і мандрівника Джозефа Редьярда Кіплінга (демонстрація портрета). Щоб перевірити як ви засвоїли цей матеріал, я пропоную вам гру у формі диктанту „Виправте помилки”.

Джозеф Редьярд Кіплінг – відомий індійський  (англійський) письменник. Він походив із високоосвіченої й забезпеченої індійської (англійської) родини. Він народився в Англії (Індії), де й провів перші десять (шість) років свого життя. Дивовижна природа Англії (Індії), традиції та звичаї народу стали невід’ємною часткою його щасливого дитинства.
Коли хлопчикові виповнилося десять (шість) років, батьки відправили його до Індії (Англії), де він мав отримати добру освіту. Період навчання тривав шість (десять) років. Він спочатку навчався в приватному пансіоні, а згодом і в інституті (училищі) військового типу. Закінчивши навчання він повернувся до милої його серцю Англії (Індії).

            2. Доповнення учнів про творчий шлях письменника. (Написав багато творів про Індію та інші країни, в яких побував. Він відомий на весь світ двома „Книгами Джунглів”, збіркою „Казки просто так”, „Ріккі-Тіккі-Таві” та інш.. Письменник сам ілюстрував свої твори. В 42 роки Дж.Р.Кіплінг перший з англійців нагороджений Нобелівською премією і до сьогодні залишається наймолодшим Нобелівським лауреатом з літератури.)
             3. Також на минулому уроці ми почали читати уривок із казки „Мауглі” „Брати Мауглі”. На домашнє завдання вам було дочитати казку, скласти план і намалювати ілюстрації. (вибіркова перевірка складених учнями планів.)
             4. Презентація ілюстрацій учнями. (Внесення малюнків до «Збірки ілюстрацій та малюнків до прочитаних творів учнями 5 класу.»)
 ІV. Оголошення теми і мети уроку. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель. Сьогодні на уроці ми будемо характеризувати головні персонажі казки, використовуючи текст, поговоримо про Закони Джунглів (Запис в зошити теми уроку, яка в слайдовому варіанті подана на моніторі комп’ютерів.)
1. Завдання: Назвати героїв казки „Мауглі” і розподілити їх у дві колонки. (Використання малюнків героїв та демонстрації слайду.)


    Друзі Мауглі     Вороги Мауглі
    Сім’я Вовків                Шер-Хан
     Багіра                           Табакі
     Балу                              Мавпи
     Акела                          
     Каа  
             2. Характеристика образів звірів. Робота з підручником (робота в групахдіти знаходять цитати і зачитують, роблять висновки. Використання малюнків, слайдів.) 
Мауглі: Жабеня, сміливий, чесний, справедливий. щирий, самовідданий, людяний, нетерпимий до підлості і несправедливості, зі слабкого дитинчати перетворився на міцного підлітка, знав і дотримувався Законів Джунглів.
Сім’я вовків: Сміливі, відважні, справедливі, захищали людське дитинча від Шер-Хана і на Раді, вчили його бути сильним, відважним, дотримувались Законів Джунглів.
Багіра: Хитра, смілива, мудра, нестримна, справедлива, поважає Закони Джунглів.
Балу: Справедливий, дуже добрий, сильний, мудрий, навчає вовченят Закону Джунглів, заступився за Мауглі.
Акела: Мудрий, сильний, розсудливий, справедливий, багато років водив зграю на полювання, дотримується Законів Джунглів.  
Шер-Хан: Хитрий, підступний, зухвалий, боязкий, полює на людську худобу, не поважає Закони Джунглів, обманює молодих вовків.
Табакі: Блюдолиз, робить різні капості, розносить плітки, схильний до сказу, єхидний, підступний, хитрий, кмітливий.
           3. Закони Джунглів і світ людей.
Фізкультхвилинка.  
(Учні гарно попрацювавши, поринають в приємну дрімоту. В цей час звучить легенька мелодія, в якій відчувається спів пташок, шум листви на деревах, хлюпотіння річки… Вчитель тихо все це коментує, а далі каже, що діти потрапили на прекрасну поляну, всіяну квітами. Просинаються, роблять декілька вправ, а потім  бачуть вивіску «ШКОЛА БАЛУ», а потім і іграшкового ведмедя.)
Вчитель. Уявімо, що ми – учні Балу, і він приймає у нас іспит на знання Законів Джунглів. Ваше завдання полягає в тому, щоб назвати якомога більше законів Джунглів. Відзнаку „Кращий учень Балу” отримає той, хто назве їх найбільше.
Учні називають Закони Джунглів, посилаючись на текст повісті. Коментують їх.
(За кожну правильну відповідь учень отримує квітку з Джунглів, а переможець отримує нагороду „Кращому знавцеві Законів Джунглів.”)
Бесіда.
- Чи є відповідні закони в людському суспільстві? (Людське суспільство у своїй діяльності керується Законами. Закон – це система правил, які повинні виконувати люди. Демонстрація Конституції – основного закону України,  Конвенції про права дітей.)
- Чим схожі Закони Джунглів і Закони людей, а чим вони відрізняються? (Використання методу „Ланцюжок думок”.)
            Висновок. Світ Джунглів і світ людей складається з ДОБРА і ЗЛА. Сила, яка впорядковує життя в обох світах – ЗАКОН. Порушення Закону ділить джунглі на тих, хто „одної крові” та іншої. У світі людей все набагато складніше і все ускладнюють самі люди.
            4. Мультимедійна презентація слайдів та учнівської публікації.
             V. Підсумок уроку.
            Вчитель. Сьогодні на уроці ми ще раз переконалися. Що звірі і люди дуже схожі і в той час дуже різні. Тварини – герої творів Кіплінга – діють, думають і розмовляють, як люди. Так завжди буває у казках. Але, на відміну від казки, в оповіданнях Кіплінга так влучно і достовірно описані зовнішність, звички та поведінка тварин, що ми дізнаємося дуже багато нового і бачимо їх такими, якими вони є насправді. Долаючи безліч небезпек та пригод, маленький немічний хлопчик виростає сильним, великодушним юнаком. Завдяки своєму розуму та винахідливості він перемагає ворожого джунглям підступного Шер-Хана. Звірі добровільно схиляються перед Мауглі і визнають його Володарем Джунглів. І хоча все вигадка, в ній міститься велика правда. Тільки людина, наділена розумом і твердою волею, яка оволоділа на зорі свого існування Червоною Квіткою – вогнем, змогла піднестися над світом тварин і стати Володарем Природи.
 Літературна вікторина „Впізнай героя”.
 1. „Всі знали … і ніхто не наважувався ставати їй на дорозі”. (Багіра).
 2. „Віддайте мені людське поріддя, інакше я полюватиму тут довіку, і ви не дістанете від мене навіть кісточки. Він – Людина, і я ненавиджу його всією своєю істотою”. (Шер-Хан).
 3. „..він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки…”.(Табакі).
 4. „Дванадцять років я водив вас на лови і з ловів, і за цей час ніхто з вас не потрапив у пастку, нікого з вас не покалічено”. (Акела).
 5. „Краще нехай я, люблячи, наставлю йому синців, аніж він постраждає коли-небудь через своє неуцтво”. (Балу).
 6. „Людське дитинча моє! І його не вб’ють! Воно житиме й бігатиме в нашій Зграї, полюватиме разом з нами”. (Мати Вовчиця).
 7. „… для такої нікчемної особи, як я, всяка обгризена кістка – вже справжній бенкет”. (Табакі).
 8. „- Вовки – Вільне Плем’я! Людське дитинча належить нам; його вб’ють лише тоді, коли ми самі того захочемо”. (Батько Вовк).
 9. „… це тигр, що жив за двадцять миль звідси, на березі річки Вайнгунги”. (Шер-Хан).
 10. „ Просто перед ними, вхопившись за низьку гілочку, стояла гола смаглява дитина, що тільки-но починала ходити”. (Мауглі).
 11. „Голос у неї був солодший за дикий мед, і шерсть – м’якша за пух”. (Багіра).
 12. „Я лежав коло Червоної Квітки і мені було тепло й приємно…”(Мауглі).
            VІ. Оцінювання учнів. (Самооцінювання і оцінювання один одного. )
             VІІ. Домашнє завдання.
Виписати цитати  характеристики улюбленого персонажа з повісті-казки „Мауглі.” Підготуватись до написання твору-характеристики. 
1 коментар:

 1. О! Какой замечательный урок! Отлично оформлен блог, мама)

  ВідповістиВидалити